+48 (33) 85 48 283, +48 (33) 85 85 111

urzadzenie-do-badan-echograph
Urządzenie do badań (echograph)
Typ: USS-1030
Nr inwentarzowy: 808-0-131
Rok produkcji: 2000
Cena proponowana: 10.000 zł

1. Po zaakceptowaniu propozycji cenowych złożonych przez zainteresowanego, płatność winna być dokonana przed odbiorem. Odbioru należy dokonać do 14 dni od przyjęcia oferty.
2. Ceny netto, nie zawierają podatku VAT 23%.
3. Oględzin maszyn i urządzeń można dokonać w zakładzie w Skoczowie po uprzednim umówieniu telefonicznym.
Kontakt: Zbigniew Gągola tel.: 33 854-82-57, 604-149-338, zbigniew.gagola@kuzniapolska.com