+48 (33) 85 48 283, +48 (33) 85 85 111

Ogłoszenie dla akcjonariuszy

Zarząd Spółki Grupa J5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798),...

Podziękowanie

W dniu 30.06.2020 Prezes Zarządu Kuźni Polskiej S.A. Pan Ryszard Sofiński przeszedł na emeryturę po 18 latach pracy w naszej firmie. Z tej okazji Kierownictwo i wszyscy pracownicy  składają serdeczne podziękowanie za wieloletni wkład w pracy oraz rozwój naszego...

Zmiana nazwy grupy kapitałowej

Z dniem 25.08.2016,  Zetkama S.A. zmieniła swoją nazwę na Mangata Holding S.A. – https://mangataholding.pl/.