+48 (33) 85 48 283, +48 (33) 85 85 111

Surowce do sprzedaży

Nr poz. Opis pozycji Nr lokal. Zapas mag.(kg) J/M 0451-243-004 C15   kw.100   EN_10084   kęsy walcowane MSUR9 855 kg 0451-243-004 C15   kw.100   EN_10084   kęsy walcowane MSUR9 10555 kg 0451-243-004 C15   kw.100   EN_10084   kęsy walcowane MSUR4 5630 kg 0451-257-012...