+48 (33) 85 48 283, +48 (33) 85 85 111

Oferty pracy

Zobacz aktualne oferty na różne stanowiska

Oferty pracy

PRZEGLĄDAJ I APLIKUJ NA INTERESUJĄCE CIĘ STANOWISKA
Brak zdjęcia

BĘDZIEMY DUMNI JEŚLI ZNAJDZIESZ SIĘ W NASZYM GRONIE! Kuźnia Polska S.A. jest liderem na polskim rynku producentów stalowych odkuwek matrycowych kutych na gorąco. Jesteśmy firmą nastawioną na rozwój technologii, robotyzację i automatyzację procesów. Naszym celem jest ciągłe poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań oszczędnościowych i inwestycyjnych w obszarze kucia na gorąco. W pracy cenimy różnorodność generacyjną, staramy się łączyć nowoczesne spojrzenie z tradycją i doświadczeniem dwustu lat działalności firmy. Wyróżniamy się skuteczną organizacją pracy, efektywnością biznesową oraz zespołowością i nastawieniem na współpracę. W związku z dynamicznym rozwojem w sektorze motoryzacyjnym poszukujemy chętnych do pracy na stanowisku: Specjalisty ds BHP w oddziale Żory.

Zakres obowiązków:

 • • przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz bieżące informowanie przełożonego o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 • • przygotowywanie informacji niezbędnych do sporządzania rocznej analizy ze stanu BHP,
 • • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • • przeprowadzanie szkoleń wstępnych bhp oraz szkleń podnoszących świadomość w zakresie bhp
 • • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 • • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy,
 • • współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami,
 • • zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań BHP w stosownych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych
 • • współpracowanie z laboratoriami upoważnionymi do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych,
 • • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego,
 • • uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji BHP,
 • • współpracowanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie szkoleń w dziedzinie BHP.

Wymagania:

 • • wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie BHP,
 • • min. rok pracy w służbie BHP w środowisku produkcyjnym
 • • praktyczna znajomość aktualnych przepisów BHP i PPOŻ,
 • • doświadczenie w opracowywaniu dokumentów na podstawie aktualnych przepisów prawnych, a także w tworzeniu regulaminów, procedur i instrukcji wewnętrznych,
 • • znajomość pakietu MS Office,

Oferujemy:

 • • Stabilne warunki zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w zorientowanej na nowoczesne technologie firmie,
 • • Dynamiczne i pełne szacunku środowisko pracy, dające możliwość wymiany doświadczeń w różnorodnych zespołach,
 • • Oferujemy pracę w ciekawym technologicznie zakładzie o zmodernizowanym parku maszynowym,
 • • Niezbędne narzędzia do pracy
 • • Praca w godzinach 7:00 – 15:00
 • • Możliwość przystąpienia do atrakcyjnego grupowego ubezpieczenia na życie
 • • Okazujemy szacunek wszystkim pracownikom, oferujemy pracę kandydatom w każdej grupie wiekowej, ponieważ potrafimy docenić współpracę międzypokoleniową. Najmłodszy pracownik ma 19 lat, a najstarszy 68 lat

Jeśli jesteś zainteresowany skontaktuj się z nami: biurokarier@kuzniapolska.com
lub zadzwoń do nas: tel. +48 517 706 091 lub +48 33 8548 339

DO CV PROSIMY DODAĆ KLAUZULĘ:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu i/lub moim CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji prowadzonej za pośrednictwem strony internetowej www.kuzniapolska.com – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

» ILOŚĆ OFERT W BAZIE:
Ważność oferty
Stanowisko
Więcej informacji
Od: 04.09.2023 Do: 01.10.2023
Od: 04.09.2023 Do: 01.10.2023
Od: 04.09.2023 Do: 01.10.2023